Loading...

Embun Pagi: Shalat Berjama'ah bagi Wanita

 


 
KUNINGAN (OKE)- ا ابْنُ الْمُثَنَّى عَاصِمٍ الَ ا امٌ ادَةَ الأَحْوَصِ اللَّهِ النَّبِىِّ –صلى الله ليه لم- الَ «صَا ال لاَتِهَا ا» (رواه داود)


Ibnu al-Musanna telah menceritakan kepada kami bahwa Amr bin 'Ashim telah menceritakan kepada mereka, ia berkata; Hammam telah menceritakan kepada kami, diriwayatkan dari Qatadah, diriwayatkan dari Muwarriq, diriwayatkan dari Abu al-Ahwash, diriwayatkan dari Abdullah, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau mengatakan: “Shalat perempuan di rumahnya lebih utama daripada shalat perempuan di kamar (pribadi) )-nya dan shalatnya di kamar yang kecil di rumahnya lebih utama daripada di (ruangan lain) di rumahnya.” (HR.Abu Daud)


Pelajaran yang terdapat di dalam hadist :


1- Pada awal Islam, pada era Nabi Muhammad dan para sahabat, perilaku jahiliyah baru dihapuskan oleh datangnya agama Islam yang dibawa Nabi. Karena itu, kondisi kaum wanita juga masih rawan fitnah. Mereka baru terangkat dari keterpurukan yang luar biasa, masih amat terlemahkan, dan potensi gangguan pun amat besar.

2- Hal itu disertai kondisi alam dan lingkungan yang belum memungkinkan wanita keluar rumah secara bebas dan aman. Rumah-rumah saat itu masih jarang. Tidak ada penerangan listrik, apalagi lampu. Jadi, posisi wanita belum aman dari gangguan.

3- Karena itu, amat bijak Rasulullah bersabda terkait tempat sholat yang paling tepat untuk wanita, yaitu di rumah masing-masing. "Sebaik-baik masjid bagi kaum perempuan adalah rumah mereka." (HR Ahmad dari Ummu Salamah RA).

4- Jika tidak menimbulkan fitnah, perempuan tersebut tidak memakai wangi-wangian (yang membangkitkan nafsu). Rasulullah Saw bersabda: 


عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ » (رواه أبو داود: ماجاء فى خروج النساء إلى المسجد: 567: الجلد :1(222


Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah saw bekata,”Janganlah kalian melarang istri-istrimu (mendatangi) masjid-masjid, sedang (shalat di) rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka.” (HR. Abu Dawud, bab Maa ja`a fi khuruj an-Nisa`i ilaa al-masajid, hadits no. 567, jilid 1, hal. 222)

5- Dalam perspektif empat mazhab, fukaha Hanafiyah berpendapat wanita lanjut usia boleh shalat berjamaah di masjid karena mereka tidak lagi mendatangkan fitnah (gangguan dan gosip). Sementara itu, fukaha Malikiyah membolehkan sholat di masjid bagi wanita lanjut usia, setengah umur, bahkan yang masih muda apabila diyakini tidak menimbulkan fitnah.

Bagi fukaha Syafi'iyah dan Hanabilah, wanita boleh sholat berjamaah di masjid asal tidak berdandan dan diizinkan oleh suami mereka. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi: "Apabila para wanita kalian meminta izin pergi ke masjid, berilah mereka izin." (HR Ahmad, al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain dari Ibnu Umar RA).

6- Dari paparan tersebut dapat dipahami menjadikan fitnah sebagai 'illat (sebab) hukum dilarang wanita pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Dengan demikian, jika tidak terjadi fitnah yang berarti tidak ada 'illat hukumnya, larangan tersebut tidak berlaku sebagaimana dinyatakan dalam kaidah usul fikih: Al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi, wujudan wa 'adaman (hukum itu terkait dengan alasan, ada atau tidak) ).


Tema hadist yang berkaitan dengan al quran :


- Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaksikan "orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid.


ا اجِدَ اللَّهِ اللَّهِ الْيَوْمِ الآخِرِ


Yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. (At-Taubah: 18)


2- Jadilah kalian bersama orang-orang mukmin dalam amal perbuatan mereka yang paling baik, salah satunya dan paling khusus serta paling sempurna ialah salat.

Banyak kalangan ulama menyimpulkan dalil ayat ini akan wajibnya salat berjamaah.


وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ


Dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. (Al-Baqarah: 43)

Posting Komentar untuk "Embun Pagi: Shalat Berjama'ah bagi Wanita "